Availability Calendar
  

Chương trình khuyến mãi đặc biệt

 

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI

LOẠI PHÒNG

GIÁ CHUẨN (USD)

GIẢM GIÁ(USD)

GIÁ ĐÃ GIẢM (USD)

GIÁ ĐÃ GIẢM (VND)

DELUXE

80 USD

20 USD

60 USD

1.356.000

PREMIUM DELUXE

100 USD

25 USD

75 USD

1.695.000

JUNIOR SUITE

170 USD

42.5 USD

127.5 USD

2.881.500

EXECUTIVE SUITE **

200 USD

50 USD

150 USD

3.390.000

NEW PACIFIC SUITE **

250 USD

62.5 USD

187.5 USD

4.237.500

Có hiệu lực từ ngày 25/12/2015-31/12/2016

 

ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
ĐẶT PHÒNG THAY ĐỔI | HỦY PHÒNG
 An toàn khi thanh toán
 Xác nhận phòng trực tuyến
 Cam kết giá tốt nhất
TÌNH
TRẠNG PHÒNG
Phát triển bởi 1HotelRez