Availability Calendar
  

Dịch Vụ Đưa Đón Ra Sân Bay

  • 30 USD = 657.000 VND/xe/chuyến (tối đa 2 người)
  • 30 USD= 657.000 VND/xe/chuyến (tối đa 4 người)
  • 35 USD= 766.500 VND/xe/chuyến ( tối đa 16 người)
  • 50 USD=1.095.000 VND /xe/chuyến (tối đa 29 người)

Thông tin khác

»
ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
ĐẶT PHÒNG THAY ĐỔI | HỦY PHÒNG
 An toàn khi thanh toán
 Xác nhận phòng trực tuyến
 Cam kết giá tốt nhất
TÌNH
TRẠNG PHÒNG
Phát triển bởi 1HotelRez